Origen i qualitat

Els “Terra Alta”, uns vins amb garantia d’origen i qualitat certificada

Els egipcis foren pioners en atribuir la qualitat d’un vi al seu origen. Gairebé 4000 anys després, a mitjans del segle XX, l’Arreglo de Lisboa (1958) definí la denominació d’origen com el nom geogràfic que serveix per designar un producte, la qualitat del qual és deu en exclusiva o fonamentalment al territori que conforma una regió determinada. La procedència geogràfica és sense cap dubte un dels atributs més importants que es consideren en la tria d’un vi.

 

A Europa el vi és el producte pioner en matèria de denominacions d’origen protegides (DOP). El vincle existent entre el producte i el territori s’explica a través del terrer (situació geogràfica, geomorfologia, climatologia); les vinyes i les varietats de raïm; la cultura (història, tradició, saber fer) i els tipus de vins que gaudeixen d’aquest reconeixement.

Arreu del món on el conreu de la vinya és possible, són tant enormes les possibilitats d’interacció de tots els elements que caracteritzen aquestos aspectes que és pràcticament impossible trobar dos vins fins iguals.

 

Avui la Unió Europea estableix les principals directrius que han de regir la GARANTIA D’ORIGEN I QUALITAT dels productes protegits per una indicació geogràfica o DOP, anomenada tradicionalment, en el cas dels vins, “denominació d’origen” (DO).

 

Són aquests vins els únics que ofereixen informació certificada sobre la seva procedència geogràfica i diversos atributs qualitatius. Tots els requisits que han de poder acreditar els cellers i els vins protegits estan recollits en un document únic, el Plec de Condicions de la DO “Terra Alta”.