Terrer

El Mediterrani d’interior, el referent de la zona de producció

La zona de producció i elaboració de la DO “Terra Alta” (DOTA) està situada al sud de Catalunya, entre el riu Ebre i la frontera amb terres aragoneses i comprèn els 12 termes municipals de la comarca de la Terra Alta.

 

El seu paisatge manté tots el trets característics d’un terrer d’interior pròxim al Mar Mediterrani: serralades calcàries prelitorals (Ports d’Horta, Serres de Pàndols i Cavalls), petits rius (l’Algars i el Canaletes), muntanyes de roca conglomerada, boscos d’alzina i pi blanc i sobretot, sòls agrícoles tenyits dels típics conreus mediterranis: ametller, vinya i olivera.

 

Dins d’aquest marc cal afegir tres unitats de paisatge d’interès agrícola clarament diferenciades: La Plana, l’Altiplà i les Valls.

CARACTERÍSTIQUES:
    • El sòls de conreu presenten generalment textures mitjanes. Tenen com a denominador comú la seva riquesa en calcària i són pobres en matèria orgànica.
    • El catàleg de sòls de la DOTA classifica fins a 17 perfils, d’entre els que destaca el Panal.
    • Una altre dels trets que reivindica el caràcter mediterrani d’interior és la climatologia. Abundant insolació i pluviometria escassa.
    • Destaquen dues particularitats: un singular equilibri entre els dos vents dominants, el Cerç (NO) i les garbinades (marinades de component Sud) i un hivern fred que denota certa continentalitat.
mapa tearra alta bo_2