Vinyes

Una viticultura sostenible i amb identitat pròpia

La vinya està present arreu de les unitats paisatgístiques de La Plana, l’Altiplà i les Valls i especialment concentrada al terç central de la zona de producció, entre 350 i 550 metres d’altitud. La terrassa és la unitat de conreu més comú i és conseqüència de la interacció del conreu amb la variada orografia que presenta el terreny, disposant-lo en diferents pendents i orientacions, sovint, entre parets de pedra en sec -els marges- o ribassos amb coberta vegetal, contribuint ambdós a evitar les pèrdues de sòl de conreu per erosió. Els emplaçaments de terrasses més tradicionals són les planes i els costers, diferenciats per pendents inferiors o superiors al 10%, respectivament. La resta de les vinyes es troben en terrasses abancalades, els bancals, i els fondos de les valls, pràcticament sense pendent i per tant amb un major aprofitament hídric.

 

El predomini de les varietats de raïm tradicionals és l’altre tret diferenciador de la viticultura a la DOTA i és a través de les garnatxes on és fa més evident aquest fet. La Garnatxa blanca, la Garnatxa negra i la Garnatxa peluda són les varietats de raïm predominants. Juntament amb el Macabeu, la Parellada i el Samsó sumen tres quartes parts de la superfície de conreu. Pel que fa la resta de varietats de raïm classificades a la DOTA, en caràcter general, les característiques del terrer fan que siguin d’època de maduració mitjana i tardana les que permeten desenvolupar la viticultura característica de la zona de producció.

 

Fruit d’aquestes interaccions amb el terrer i la cultura vitícola, en la majoria de collites, la pràctica de la viticultura a la DOTA és amiga de l’entorn i la verema es caracteritza per presentar un estat fitosanitari òptim, un raïm madur i un gran valor enològic per l’elaboració dels vins protegits.