La DO

EL CONSELL REGULADOR

Una entitat moderna al servei de la DO Terra Alta

 

El Consell Regulador és l’entitat que gestiona la denominació d’origen “Terra Alta”. En els seus inicis es constituí com una oficina descentralitzada de l’administració de la Generalitat de Catalunya i així fou des del reconeixement oficial de la DO “Terra Alta” al 1982 fins a l’any 2005, quan en el marc de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola, el Consell Regulador assoleix plena capacitat jurídica i d’obrar per al desenvolupament de les seves funcions i es reconstitueix com una corporació de dret públic.

Posant sempre l’accent en els valors del terrer, de les vinyes i de la cultura que caracteritzen una denominació d’origen, el Consell Regulador combina la gestió privada i la pública per representar, garantir, defensar i promocionar la DO “Terra Alta” amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament del sector vitivinícola a la zona de producció i fer dels “Terra Alta” un valor a tenir en compte pels consumidors de vins fins.

ORGANITZACIÓ

La Junta Rectora

Joan Arrufí

President

 

 

Xavier Alanyà, Antònia Aguiló, Josep Pere Colat, Marc Paladella, Francesc Andreu Julià i Josep Vicens

Viticultors

 

Elias Gil

La Vinícola de Gandesa

 

Roger Suñé, del Celler Rialla; Josep Fuster, d’Agrícola Fuster; Núria Altés

Celler Herència Altes

 

Xavier Clua

Celler Xavier Clua

 

Joan Arrufí

Altavins Viticultors

El Consell Regulador està integrat pels viticultors i pels cellers que aposten per la DO “Terra Alta” com a estratègia genèrica d’assegurament de la qualitat, diferenciació i projecció en el mercat. La Comissió Rectora, el President, el Secretari i un equip tècnic professional conformen la seva estructura organitzativa.

La corporació té competències sobre l’àmbit territorial on es produeixen, elaboren, emmagatzemen, envelleixen i s’envasen els productes emparats; els productes emparats i les persones que formen part de la col·lectivitat. El desenvolupament de les funcions atorgades per Llei, així com d’altres que es consideren necessàries per l’assoliment dels objectius de la denominació d’origen, s’agrupen en 5 àmbits estratègics o funcions:

Regulació

La REGULACIÓ de les condicions de producció, elaboració, envelliment i envasat i les característiques específiques dels vins protegits, recollides en el Plec de Condicions.

Control

L’observació i el CONTROL dels operadors (viticultors i cellers) i dels moviments de productes emparats, facilitant alhora eines i una sistemàtica de treball per l’assegurament de la traçabilitat i la qualitat dels productes emparats.

Certificació

La CERTIFICACIÓ dels cellers envers el compliment de les condicions exigides als productes emparats a través d’una auditoria externa.

Serveis tècnics

Facilitar SERVEIS TÈCNICS als operadors, donant suport a la seva gestió de la producció a través de la prestació de serveis i impulsant o donant suport a estudis i treballs de recerca sobre matèries d’interès per la denominació d’origen.

Promoció

La PROMOCIÓ de la denominació d’origen “Terra Alta”, la marca paraigües que identifica l’origen i la qualitat dels vins protegits.