La DO

EL CONSEJO REGULADOR

Una entidad moderna al servicio de la DO Terra Alta

 

El Consejo Regulador es la entidad que gestiona la Denominación de Origen “Terra Alta”. En sus inicios se constituyó como una oficina descentralizada de la administración de la Generalitat de Cataluña y así fue desde el reconocimiento oficial de la DO “Terra Alta” en 1982 hasta el año 2005, cuando en el marco de la Ley 15 / 2002, de 27 de junio, de ordenación vitivinícola, el Consejo Regulador alcanza plena capacidad jurídica y de obrar para el desarrollo de sus funciones y se reconstituye como una corporación de derecho público.

Poniendo siempre el acento en los valores del terruño, de los viñedos y de la cultura que caracterizan una denominación de origen, el Consejo Regulador combina la gestión privada y la pública para representar, garantizar, defender y promocionar la DO “Terra Alta” con el fin de impulsar el desarrollo del sector vitivinícola en la zona de producción y hacer los “Terra Alta” un valor a tener en cuenta por los consumidores de vinos finos.

ORGANIZACIÓN

La Junta Rectora

Joan Arrufí

Presidente

 

 

Xavier Alanyà, Antònia Aguiló, Josep Pere Colat, Marc Paladella, Francesc Andreu Julià i Josep Vicens

Viticultores

 

Elias Gil

La Vinícola de Gandesa

 

Roger Suñé, del Celler Rialla; Josep Fuster, d’Agrícola Fuster; Núria Altés

Celler Herència Altes

 

Xavier Clua

Celler Xavier Clua

 

Joan Arrufí

Altavins Viticultors

El Consell Regulador està integrat pels viticultors i pels cellers que aposten per la DO “Terra Alta” com a estratègia genèrica d’assegurament de la qualitat, diferenciació i projecció en el mercat. La Comissió Rectora, el President, el Secretari i un equip tècnic professional conformen la seva estructura organitzativa.

La corporació té competències sobre l’àmbit territorial on es produeixen, elaboren, emmagatzemen, envelleixen i s’envasen els productes emparats; els productes emparats i les persones que formen part de la col·lectivitat. El desenvolupament de les funcions atorgades per Llei, així com d’altres que es consideren necessàries per l’assoliment dels objectius de la denominació d’origen, s’agrupen en 5 àmbits estratègics o funcions:

Regulació

La REGULACIÓ de les condicions de producció, elaboració, envelliment i envasat i les característiques específiques dels vins protegits, recollides en el Plec de Condicions.

Control

L’observació i el CONTROL dels operadors (viticultors i cellers) i dels moviments de productes emparats, facilitant alhora eines i una sistemàtica de treball per l’assegurament de la traçabilitat i la qualitat dels productes emparats.

Certificació

La CERTIFICACIÓ dels cellers envers el compliment de les condicions exigides als productes emparats a través d’una auditoria externa.

Serveis tècnics

Facilitar SERVEIS TÈCNICS als operadors, donant suport a la seva gestió de la producció a través de la prestació de serveis i impulsant o donant suport a estudis i treballs de recerca sobre matèries d’interès per la denominació d’origen.

Promoció

La PROMOCIÓ de la denominació d’origen “Terra Alta”, la marca paraigües que identifica l’origen i la qualitat dels vins protegits.