Carrer del Calvari, 1, 43786
977 43 10 01
https://www.facebook.com/CalAntoniBatea